do pobrania

reklama tv

Ogólne Warunki Zakupu Reklamy Niestandardowej

specyfikacje techniczne

Technical Specification

Wzór metryczki

reklama online

specyfikacje techniczne

specyfikacja techniczna do nagrywania billboardów sponsorskich

portfolio

prezentacja kanałów
z portfolio Discovery

logotyp
discovery channel

logotyp
discovery science

logotyp
DTX

logotyp
tlc

logotyp
discovery historia

logotyp
animal planet

logotyp
ID